Hoe werken wij?

Ondersteuning van de ontwikkeling van organisaties en mensen is bij uitstek maatwerk. In wisselwerking met het team en de opdrachtgever wordt een passend programma ontworpen.

Een goed startpunt voor verandering en organisatieontwikkeling zijn themadagen. In de rol van procesbegeleider, maar ook met een stevige inhoudelijke bijdrage, helpen onze adviseurs de doelstelling van de themadag te realiseren. Een dergelijk doel kan zijn om samen met de leidinggevenden duidelijkheid te creëren over missie en visie van de organisaties, of het bepalen van de kaders van een veranderingstraject. Maar themadagen kunnen ook ingezet worden om medewerkers te informeren of juist te horen over ophanden zijnde veranderingen. Bovenal is een themadag een uitstekend instrument om betrokkenheid en gedragenheid te verkrijgen voor ophanden zijnde veranderingen.

In workshops wordt samen met de verantwoordelijke teamleden een vertaalslag gemaakt van strategie naar praktijk.

Trainingen worden ingezet voor het ontwikkelen van inzicht en persoonlijke vaardigheden.

Bij teamcoaching wordt, naast een intake met de opdrachtgever, het programma en werkwijze besproken in het team. Wensen, verwachtingen en spelregels dienen helder op tafel te liggen alvorens met de teamcoaching te starten.

Bij intervisie wordt gestart met een inleiding in de intervisiemethode, waarna aan de hand van ingebrachte praktijkvraagstukken collectief wordt gesproken over probleem en oplossing.

Bij individuele coaching wordt zowel met opdrachtgever als coachee een uitvoerige intake gehouden. De leerdoelen en verdere afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Bij een traject van 5 à 10 coachinggesprekken, wordt rond het 5e gesprek een tussenevaluatie gehouden met de opdrachtgever. Afgesloten wordt, met een schriftelijke rapportage over het bereikte resultaat en eventuele adviezen voor follow-up.