Visie op coaching

Er zijn meerdere definities van "coachen" afhankelijk van de doelen die je ermee wenst te bereiken.

"Coachen is niets anders dan het helpen zien, het tonen en het leren benutten van mogelijkheden." (Cornelis, 1988)

"Alles wat opvoeden, opleiden, managen, leiden en coachen heet, is niets anders dan stapsgewijs ontwikkelen van de zelfsturing van de mens." (Ton Rijkers, 2000)

BPN ziet coachen als een vorm van begeleiden gericht op expliciet geformuleerde specifieke doelen, die samenhangen met het verbeteren of het veranderen van het werkgedrag van de gecoachte. Coaching beoogt verandering te brengen bij mensen door routinegedrag dat ineffectief werkt te doorbreken. Coaching leidt hierdoor tot effectievere organisaties en effectievere mensen.

"It is not the strongest of the species that suvive, nor the most intelligent, but the most responsive to change." (Charles Darwin)

Vanuit bovenstaande gedachte ondersteunen wij het ontwikkelproces van mens en organisatie door coaching te baseren op drie pijlers:

  • Persoonlijke ambities
  • Professionele ontwikkeling (persoons- en functiegericht)
  • Ontwikkeling en resultaten van de organisatie

BPN coacht vooral op de samenhang en verbinding van deze drie pijlers.