Waar gaat het over?

Thema's die aan de orde kunnen komen in een coachingstraject:

  • analyse van gedrag en de effectiviteit daarvan
  • analyse van eigen dominante opvattingen en hun effecten
  • inzicht in de eigen stijl en rolopvatting als leidinggevende
  • in kaart brengen van de eigen positie en het krachtenveld van de te managen relaties, belangen, wensen, cultuurpatronen
  • het ontwikkelen van visie op een adequate stijl en invulling van de rol als leidinggevende
  • het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden hiervoor
  • expliciete keuzes in, en aanpak van lastige situaties en managementdilemma's
  • met keuzes samenhangende zaken als timemanagement, persoonlijke motivatie en koers, oplossen van conflicten etc.