Subsidieaanvraag

BPN verzorgt complete en heldere, kansrijke subsidieaanvragen. Hierbij staat het behalen van een optimaal subsidierendement centraal. De kosten/baten afweging en de slaagkans spelen hierbij een belangrijke rol. Het honorarium van BPN bestaat uit een initieel basisbedrag en een percentage van de toegezegde subsidie. Bij kredietaanvragen (die van overheidswege beschikbaar worden gesteld) vragen wij een percentage van het gehonoreerde krediet. Begeleiden financiële en administratieve afwikkeling toegezegde subsidies. Op uw verzoek draagt BPN zorg voor de adequate afhandeling van de formaliteiten, stelt de voortgangsrapportage- en eindrapportages op en ondersteunen wij u bij het opstellen van declaraties, rekeningen en urenregistraties.