Procesbegeleiding

De BPN trainer/adviseur werkt als katalysator in veranderprocessen aan stimulering en stroomlijning van deze processen. We helpen de veiligheid en het vertrouwen te creëren om de gevoelens en situaties die in het veranderingsproces naar voren komen bewust tegemoet te treden en bespreekbaar te maken. Wij bieden zo deelnemers de gelegenheid om vanuit hun ervaring hun eigen weg te onderzoeken om zo de gewenste verandering te bewerkstelligen.

Procesbegeleiding wordt door ons altijd uitgevoerd op basis van een plan van aanpak dat vooraf met alle betrokkenen is afgestemd. Wij zetten onze deskundigheid in op het gebied van communicatie, conflictmanagement, groeps- en veranderprocessen om een constructieve dialoog op gang te brengen tussen alle betrokkenen. Onze neutraliteit en onafhankelijkheid in een procesbegeleiding biedt daarbij de nodige veiligheid.
Als relatieve buitenstaander ondersteunen wij als procesbegeleider belanghebbenden in een organisatie bij hun beslissingsproces en bieden een klankbord bij moeilijke momenten tijdens de organisatieverandering. Dit leidt ertoe dat het draagvlak voor veranderingen groter wordt, de weerstand wordt weggenomen en betrokkenen op een positieve manier bijdragen aan processen van verandering. 
 

Procesbegeleiding kan worden ingezet:

  • bij het ontwikkelen van een visie over de toekomst van de organisatie, de strategie of onderdelen ervan
  • in organisaties waar een nieuwe cultuur doorgevoerd dient te worden
  • bij teaminteracties en/of leidinggevende taken na een fusie of reorganisatie
  • bij het vergroten van creativiteit in teams of bedrijfsonderdelen.