Persoonlijk inzicht

Van tijd tot tijd krijg je met vraagstukken of problemen te maken die vragen om verheldering, waardoor duidelijk kan worden wat de meest adequate strategie is om ermee om te gaan. Een mens zit nou eenmaal zo nu en dan even vast en moet dan weer worden vlotgetrokken. Er zijn conflicten, het functioneren kan beter, de vitaliteit raakt beneden peil of mensen komen in nieuwe fases van hun levensloop, en dat roept allerlei vragen en onlustgevoelens op. Coaching is dan een prachtig instrument om de zelfsturing op een hoger plan te brengen. Je staat voor de uitdaging om je persoonlijke drijfveren en talenten af te stemmen met de doelstellingen van de organisatie en je functie. Omdat werkelijke afstemming soms een complexe bezigheid is, is het steeds minder vreemd dat een coach hierin een belangrijke plek krijgt.

Wie zijn verlangens volgt, komt vaak onvermijdelijk ook zijn angsten tegen. Trouw aan jezelf, het leven leiden zoals je diep voelt dat het overeenkomt met je levensbestemming, dat is geen sinecure. Daar is moed voor nodig en helderheid die je nu juist over jezelf vaak niet hebt. We kunnen lang gevangen zitten in verouderde en beperkende zelfbeelden, overlevingsscenario's en desastreuze overtuigingen.