Managementcoaching

BPN coacht managers ter versterking van de persoonlijke effectiviteit en de effectiviteit van teams. Managementcoaching is een krachtig managementinstrument voor de ontwikkeling van managers en teams en voor het voorkomen van voortijdige uitval.

De coach is een ervaren manager met kwalificaties op het gebied van coaching en managementtraining. Een coach die weet wat management is. Die managementdilemma's aan den lijve heeft ondervonden. Dat maakt onze coaching zo effectief! Geen langdurige en kostbare trajecten, maar doelgerichte, confronterende en ondersteunende sessies in en uit de managementpraktijk.

De coach werkt vanuit de individuele kwaliteiten van de gecoachte en een bewustzijn van de eigen competenties, zodat de gecoachte goed weet wat hij wel en (nog) niet aankan en geleidelijk zijn grenzen verschuift. Opdat de manager de vele expliciete en impliciete verwachtingen zelfbewust weet te managen. Het leren trekken van eigen grenzen is daarbij cruciaal.