Kenmerkend voor onze trainingsaanpak

Kenmerkend voor onze trainingsaanpak:

 • De trainingen worden in nauw overleg met de opdrachtgever ontwikkeld
 • Een persoonlijk intakegesprek vormt de basis voor het maatwerkprogramma
 • Deelnemers maken een individueel leerplan
 • De managementpraktijk doet zich ook in de training gelden, en dat brengt met zich mee dat vrijblijvendheid niet mogelijk is
 • Deelnemers worden duidelijk aangestuurd en aangespoord om nieuwe vaardigheden daadwerkelijk uit te proberen
 • De trainingen worden verzorgd door ervaren managers met trainings- en coachingservaring
 • De trainingen zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk
 • De individuele deelnemer gebruikt de groep als zijn "laboratorium"
 • Zowel de "zachte" als de "harde" kant van management komen aan bod
 • De focus ligt op de individuele manager en zijn bijdrage in de organisatie
 • Elke deelnemer krijgt een ervaren managementcoach, die hem ondersteunt bij het in de praktijk brengen van het individuele leerplan. De koppeling van training en coaching is een krachtig middel om het geleerde te verankeren en daadwerkelijk toe te passen
 • Een individueel eindverslag na de training, biedt voor deelnemer en opdrachtgever, ankerpunten voor de toekomst.