Inventarisatie

Om tot een inventarisatie van subsidiemogelijkheden te komen, is het van groot belang een goed inzicht te krijgen in de (toekomstige) activiteiten, investeringen en projecten. Op basis van gesprekken en bestudering van veelal bestaande stukken wordt geïnventariseerd welke subsidiemogelijkheden aanwezig zijn.