Intervisie

Intervisie leert managers op een professionele wijze te reflecteren op en te werken aan problemen en vraagstukken uit hun praktijk. Door deze “intercollegiale consultatie” ontstaat tevens een gewoonte van “leren van elkaar” en beter omgaan met successen en mislukkingen. De aanwezige kennis en ervaring wordt beter benut, en problemen worden effectiever opgelost.

De te behandelen thema´s worden door de individuele managers ingebracht. Onder strikte begeleiding van professionele begeleiders worden deze thema’s besproken. Intervisie heeft een ingrijpend karakter: managers nemen zich onderling geen blad voor de mond. Dat is zeer bepalend voor de effectiviteit.

In de praktijk is gebleken dat gecombineerde inzet van training, coaching en intervisie een krachtig middel is om de effectiviteit van managers en teams te vergroten.